top of page

ÇOCUKLARDA DİL EĞİTİMİ


Erken yaşlarda dil öğreniminin, hızlı öğrenmenin yanı sıra, pek çok ek faydası da vardır. Hangi varsayım ya da yaklaşımla ve nasıl açıklanırsa açıklansın araştırmaların birleştiği nokta, ikinci dil ediniminde dili öğrenmeye başlama yaşının önemli bir parametre olduğudur. 1960‘lı yıllardan günümüze kadar yapılan araştırmalar erken yaşta yabancı dil eğitiminin çocuğun bilişsel, akademik, bireysel ve sosyal gelişimine olumlu etkilerin olduğunu vurgulamaktadır.

Erken yaşta yabancı dil öğrenimi çocuklarda soyut düşünme yeteneğini tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha fazla geliştirmekte, bu nedenle kavram geliştirme ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel becerilerde öğrenciye üstünlük sağlamaktadır. Erken yaşta dil öğrenenlerin akademik olarak diğer derslerden geri kalmadığı gibi tersine tek dilli öğrencilerden daha başarılı oldukları görülmüştür.


Featured Posts
Daha sonra tekrar deneyin
Yayınlanan yazıları burada göreceksiniz.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Henüz etiket yok.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page